Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

08620: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse for grupper med ulike statsborgerskap/landbakgrunn i utvalgene av utenlandske statsborgere og norske statsb. med innvandrerbakgrunn, etter statsborgerskap/landbakgr. og kjønn (avslutta serie) 2003 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
gruppe
Må velges *
landbakgrunn
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

gruppe

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken