Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere

08620: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse for grupper med ulike statsborgerskap/landbakgrunn i utvalgene av utenlandske statsborgere og norske statsb. med innvandrerbakgrunn, etter statsborgerskap/landbakgr. og kjønn (avslutta serie) 2003 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 7 Valgte

Søk

gruppe Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.02.2011
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Valgdeltakelse (prosent):
prosent
Referansetid
Personer med stemmerett i utvalget:
Valgdagen
Valgdeltakelse (prosent):
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken