Satellittregnskap for turisme

Til toppen

08592: Sysselsetting i reiselivsnæringene (avslutta serie) 1996 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. SUM REISELIVSNÆRINGENE , Overnattings- og serveringsvirksomhet , Transport m. jernbane, sporvei og forstadsbane ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Resultatene for 2008 og 2009 er foreløpige. Tallserien for utleie av transportmidler og dermed totalen er rettet fra forrige publisering. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til summen på grunn av avrundinger. Tabellen er avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabellene 10604 og 11148. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.