Satellittregnskap for turisme

08592: Sysselsetting i reiselivsnæringene (avslutta serie) 1996 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

reiselivsnæring

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.12.2011
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Sysselsetting (1 000 normalårsverk):
1 000 normalårsverk
Referansetid
Sysselsetting (1 000 normalårsverk):
01.01.-31-12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Resultatene for 2008 og 2009 er foreløpige. Tallserien for utleie av transportmidler og dermed totalen er rettet fra forrige publisering. De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til summen på grunn av avrundinger.
Tabellen er avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabellene 10604 og 11148. Tabellene har henholdsvis 2011 og 2007 som overlappende år.

Brukerveiledning for statistikkbanken