Satellittregnskap for turisme

Til toppen

08590: Turistkonsum i Norge (mill. kr) (avslutta serie) 1998 - 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. TURISTKONSUM I ALT , REISELIVSPRODUKTER I ALT (RP) , TURISTKONSUM ELLERS, I ALT (TK) ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2008 og 2009 er foreløpige. Tabellen er avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabell 10638. 2007 er overlappende år.

statistikkvariabel

Løpende priser (mill. kr)

Tallene for 1998-2003 er ikke sammenliknbare med tallene fra og med 2004.

Løpende priser (mill. kr)

De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.

Faste 2007-priser

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.