Satellittregnskap for turisme

08590: Turistkonsum i Norge (mill. kr) (avslutta serie) 1998 - 2009
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

konsumentgruppe

Totalt 4 Valgte

Søk

reiselivsnæring

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.12.2011
Kontakt
Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
aun@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2007-priser:
mill. kr
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
I løpet av året
Faste 2007-priser:
I løpet av året
Pristype
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2007-priser:
Faste priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2008 og 2009 er foreløpige.
Tabellen er avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabell 10638. 2007 er overlappende år.
statistikkvariabel
Løpende priser (mill. kr)
Tallene for 1998-2003 er ikke sammenliknbare med tallene fra og med 2004.
Løpende priser (mill. kr)
De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.
Faste 2007-priser
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.

Brukerveiledning for statistikkbanken