Satellittregnskap for turisme

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08590: Turistkonsum i Norge (mill. kr) (avslutta serie) 1998 - 2009

Anne Mari Auno, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 611
21.12.2011 10:00
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2007-priser:
mill. kr
Løpende priser (mill. kr):
I løpet av året
Faste 2007-priser:
I løpet av året
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2007-priser:
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. TURISTKONSUM I ALT , REISELIVSPRODUKTER I ALT (RP) , TURISTKONSUM ELLERS, I ALT (TK) ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2008 og 2009 er foreløpige. Tabellen er avsluttet pga. hovedrevisjonen 2011. Tilsvarende tall for senere år finnes i tabell 10638. 2007 er overlappende år.

statistikkvariabel

Løpende priser (mill. kr)

Tallene for 1998-2003 er ikke sammenliknbare med tallene fra og med 2004.

Løpende priser (mill. kr)

De enkelte tallene summerer seg ikke alltid opp til del- og totalsummene på grunn av avrundinger.

Faste 2007-priser

De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik.