Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

08584: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og bydeler i Oslo (B) (avslutta serie) 2007 - 2011

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

bydel i Oslo

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Oslo i alt , Gamle Oslo , Grünerløkka ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken