Godstransport med lastebil

Til toppen
08553: Nordiske sammenlikninger. Transportmengde (mill. tonn) (avslutta serie) 2006 - 2019
Sist endret
04.05.2020
Kontakt
Nataliya Granerud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 396
nag@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Nasjonale og internasjonale transporter:
mill. tonn
Nasjonale transporter:
mill. tonn
Internasjonale transporter:
mill. tonn
Referansetid
Nasjonale og internasjonale transporter:
Utgangen av kvartalet
Nasjonale transporter:
Utgangen av kvartalet
Internasjonale transporter:
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
land
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

land
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
Tallene for hele 2015 og 1. og 2. kvartal 2016 er oppdatert i forbindelse med endring av føring av distribusjons- og oppsamlingsturer i samsvar med internasjonale anbefalinger.

Brukerveiledning for statistikkbanken