Økonomisk sosialhjelp

08527: Kvalifiseringsstønad. Deltakere, etter oppstartår, alder og tiltak/aktiviteter/bistand 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

tiltak / aktiviteter / bistand

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2019
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Deltakere med oppstart året før:
personer
Deltakere med oppstart i året:
personer
Deltakere med uoppgitt oppstartår:
personer
Referansetid
Deltakere med oppstart året før:
31.12.
Deltakere med oppstart i året:
31.12.
Deltakere med uoppgitt oppstartår:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken