Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen

08492: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) 2005 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Immaterielle eiendeler , Varige driftsmidler , ¬ Bygninger og annen fast eiendom ,

Valgt 0 av totalt 48

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000