Elektrisitetspriser

08448: Kraftpris, nettleie og avgifter for husholdninger (avslutta serie) 2003K1 - 2011K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 36 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.02.2012
Kontakt
Thomas Aanensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 48
tre@ssb.no

Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Måleenhet
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Nettleie, ekskl. avgifter:
øre/kWh
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
øre/kWh
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
øre/kWh
Merverdiavgift (prosent):
prosent
Referansetid
Kraftpris ekskl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Nettleie, ekskl. avgifter:
En uke midt i kvartalet
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Kraft og nett i alt ekskl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Forbruksavgift på elektrisk kraft (øre/kWh):
En uke midt i kvartalet
Merverdiavgift (prosent):
En uke midt i kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat.
statistikkvariabel
Kraftpris inkl. avgifter (øre/kWh)
Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet.
Nettleie inkl. avgifter (øre/kWh)
Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet.
Kraft og nett i alt inkl. avgifter (øre/kWh)
Fra 1. januar 2004 kreves forbruksavgift på elektrisk kraft inn av netteier og er fra det tidspunktet en del av nettleia inklusive avgifter, mens den tidligere var en del av kraftprisen. Forbruksavgiften kreves ikke inn for Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms. I Nordland, Troms og Finnmark er det fritak for mva. Prisen i denne tabellen er gjennomsnitt for hele landet.

Brukerveiledning for statistikkbanken