08407: Vandrarheimar. Overnattingar, etter gjestene sitt bustadland 1999M01 - 2018M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

landliste

Totalt 50 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 236 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.10.2018
Kontakt
Arild Krogh, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5423
akr@ssb.no

Måleenhet
Overnattingar:
overnattingar
Overnattingar hittil i år:
overnattingar
Referansetid
Overnattingar:
Slutten av månaden
Overnattingar hittil i år:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for januar 2013 blei retta 7. mars 2013.
Tal for vandrarheim i mai 2014 blei retta 31. juli 2014.
Tal for juni 2018 blei retta 7. september 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken