Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08392: Barn flytta i løpet av året av barn plassert utanfor heimen, etter alder og tal på flyttingar (avslutta serie) 2009 - 2012

John Åge Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 410 82 995
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
26.06.2013 10:00
Barn flytta:
personar
Barn flytta:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for 2009 er ikkje direkte samanliknbare med tal frå andre årgangar på grunn av endringar i revisjonsrutinar. For alle årgangar er det sannsynligvis noko underrapportering. Flytting blir registrert for alle med eitt eller fleire nye plasseringstiltak i statistikkåret. Tiltak som har ført til flytting av barnet. Nokre barn flyttar frå heimen, mens andre flyttar frå fosterheim eller institusjon.