Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere

08372: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap og botid (avslutta serie) 2003 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 7 Valgte

Søk

botid

Totalt 6 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.05.2012
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse:
prosent
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Stemmeberettigede utenlandske statsborgere:
personer
Referansetid
Valgdeltakelse:
Valgdagen
Personer med stemmerett i utvalget:
Valgdagen
Stemmeberettigede utenlandske statsborgere:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken