Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

08361: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter kjønn (F) 1997 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.01.2014
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgdeltakelse (prosent):
prosent
Personer med stemmerett i utvalget:
personer
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
personer
Referansetid
Valgdeltakelse (prosent):
Valgdagen
Personer med stemmerett i utvalget:
Valgdagen
Stemmeberettigede norske statsborgere med innvandringsbakgrunn:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken