08310: Stortingsvalet. Parti/vallister som tok siste distriktsmandat og manglande røyster før andre parti/vallister før å ta eit mandat (F) 1989 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

parti/valliste Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.10.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Manglande røyster for å ta siste distriktsmandat (stemmer):
stemmer
Referansetid
Manglande røyster for å ta siste distriktsmandat (stemmer):
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken