Til toppen
08309: Produksjon av elektrisk kraft, etter art og eiergruppe (GWh) 2006 - 2018
Sist endret
28.11.2019
Kontakt
Magne Holstad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 342
gnh@ssb.no

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Måleenhet
Produksjon i alt:
GWh
Vannkraftproduksjon:
GWh
Varmekraftproduksjon:
GWh
Vindkraftproduksjon:
GWh
Forbruk i kraftstasjonene:
GWh
Pumpekraftforbruk:
GWh
Referansetid
Produksjon i alt:
Hele kalenderåret
Vannkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Varmekraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Vindkraftproduksjon:
Hele kalenderåret
Forbruk i kraftstasjonene:
Hele kalenderåret
Pumpekraftforbruk:
Hele kalenderåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
eiergruppe
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 13 Valgte 1

eiergruppe

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken