08288: Bedrifter, sysselsette, verdi av tilverking mv. innan fiskeforedling, etter næringsgruppe (SN2007) (F) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsette:
personar
Lønskostnader (mill. kr):
mill. kr
Brutto produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Verdi av tilverking (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsette:
31.12.
Lønskostnader (mill. kr):
31.12.
Brutto produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Verdi av tilverking (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken