08253: Pengemengden (M0, M1, M2) (avslutta serie) 1995M12 - 2015M03
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 232 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.04.2015
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Måleenhet
Basispengemengden (M0). Beholdningstall (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden (M1). Beholdningstall (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden (M2). Beholdningstall (mill. kr):
mill. kr
Basispengemengden (M0). Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden (M1). Transaksjoner, tolvmånedersvekst:
prosent
Pengemengden (M2). Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Basispengemengden (M0). Beholdningstall (mill. kr):
31.12.
Pengemengden (M1). Beholdningstall (mill. kr):
31.12.
Pengemengden (M2). Beholdningstall (mill. kr):
31.12.
Basispengemengden (M0). Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden (M1). Transaksjoner, tolvmånedersvekst:
31.12.
Pengemengden (M2). Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder. Dette medfører brudd i statistikken fra og med mars 2012. For mer informasjon, se Institusjonell sektorgruppering 2012.
Statistisk sentralbyrå gjennomfører en planlagt omlegging av pengdemengdestatistikken. Dette medfører et opphold i månedlige publiseringer frem til 30. september 2015. Enkelte hovedtall tilknyttet rapportering til det internasjonale pengefondet (IMFs The Special Data Dissemination Standard, SDDS) vil oppdateres i perioden. Disse dataene er ikke sammenlignbare med tidligere perioder. Alle andre data for periodene april til og med august 2015 vil frigjøres samlet i den første publiseringen etter omleggingen. Endringen innebærer blant annet et skifte i fokus fra pengemengdeaggregatet M2 til M3. For mer informasjon, se Pengemengdestatistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken