Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

08225: StatRes. Barnevern. Kostnader per eining, etter region (kr) (avslutta serie) 2004 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2013
Kontakt
John Åge Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 410 82 995
ohn@ssb.no

Måleenhet
Utgifter per oppholdsdag i statlege barnevernstiltak:
kr
Utgifter per oppholdsdag i fosterheimar:
kr
Utgifter per oppholdsdag i barnevernsinstitusjonar:
kr
Utgifter per oppholdsdag ved kjøp frå private barnevernsinstitusjonar:
kr
Utgifter per oppholdsdag i statlege barnevernsinstitusjonar:
kr
Utgifter per oppholdsdag i hjelpetiltak i heimen:
kr
Referansetid
Utgifter per oppholdsdag i statlege barnevernstiltak:
31.12
Utgifter per oppholdsdag i fosterheimar:
31.12
Utgifter per oppholdsdag i barnevernsinstitusjonar:
31.12
Utgifter per oppholdsdag ved kjøp frå private barnevernsinstitusjonar:
31.12
Utgifter per oppholdsdag i statlege barnevernsinstitusjonar:
31.12
Utgifter per oppholdsdag i hjelpetiltak i heimen:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken