Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

08224: StatRes. Barnevern. Ressursinnsats, etter statlege barnevernsregionar (avslutta serie) 2004 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region

Totalt 9 Valgte

Søk

tiltak statleg barnevern

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2013
Kontakt
John Åge Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 410 82 995
ohn@ssb.no

Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Måleenhet
Eigenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tenester (mill. kr):
mill. kr
Investeringar (mill. kr):
mill. kr
Overføringar (mill. kr):
mill. kr
Overføringar, private (mill. kr):
mill. kr
Overføringar, kommunar (mill. kr):
mill. kr
Totale Utgifter (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av eigenproduksjon:
prosent
Kjøp av varer og tjenester i prosent av eigenproduksjon:
prosent
Godgjørsle/løn til forsterheimar (mill. kr):
mill. kr
Utgiftsdekning til fosterheimar (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Eigenproduksjon (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12
Kjøp av varer og tenester (mill. kr):
31.12
Investeringar (mill. kr):
31.12
Overføringar (mill. kr):
31.12
Overføringar, private (mill. kr):
31.12
Overføringar, kommunar (mill. kr):
31.12
Totale Utgifter (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader i prosent av eigenproduksjon:
31.12
Kjøp av varer og tjenester i prosent av eigenproduksjon:
31.12
Godgjørsle/løn til forsterheimar (mill. kr):
31.12
Utgiftsdekning til fosterheimar (mill. kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken