Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08224: StatRes. Barnevern. Ressursinnsats, etter statlege barnevernsregionar (avslutta serie) 2004 - 2012

John Åge Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 410 82 995
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 91 69 05 03
12.09.2013 10:00
Eigenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av varer og tenester (mill. kr):
mill. kr
Investeringar (mill. kr):
mill. kr
Overføringar (mill. kr):
mill. kr
Overføringar, private (mill. kr):
mill. kr
Overføringar, kommunar (mill. kr):
mill. kr
Totale Utgifter (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av eigenproduksjon:
prosent
Kjøp av varer og tjenester i prosent av eigenproduksjon:
prosent
Godgjørsle/løn til forsterheimar (mill. kr):
mill. kr
Utgiftsdekning til fosterheimar (mill. kr):
mill. kr
Eigenproduksjon (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12
Kjøp av varer og tenester (mill. kr):
31.12
Investeringar (mill. kr):
31.12
Overføringar (mill. kr):
31.12
Overføringar, private (mill. kr):
31.12
Overføringar, kommunar (mill. kr):
31.12
Totale Utgifter (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader i prosent av eigenproduksjon:
31.12
Kjøp av varer og tjenester i prosent av eigenproduksjon:
31.12
Godgjørsle/løn til forsterheimar (mill. kr):
31.12
Utgiftsdekning til fosterheimar (mill. kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eigenproduksjon (mill. kr) , Lønnskostnader (mill. kr) , Kjøp av varer og tenester (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele landet , Regionane i alt , Region nord ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000