Til toppen
08219: Stortingsvalet. Valde representantar, etter kjøn og politisk parti (F) 1945 - 2017
Sist endret
02.05.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Valgte representanter (personer):
personer
Referansetid
Valgte representanter (personer):
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
kjønn
politisk parti
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
politisk parti

Totalt 79 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
politisk parti
Hvit Valgallianse
Stopp Innvandringen/Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers mister vi landet vårt
Barn/Eldre
Partiets fulle navn: Barns rett til optimal kontakt med begge biologiske foreldre og besteforeldre. Verdige vilkår for eldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken