Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen

08218: StatRes. Barnevern. Avtalte årsverk eksklusive lange fråvær i Bufetat med unntak av familievern, etter region og utdanning (avslutta serie) 2008 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
utdanning

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

region


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

utdanning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utdanning i alt , Helse- og sosialfagleg utdanning på videregåande nivå , Barnevernspedagog ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken