Ordreindeks for industri (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08186: Ordrestatistikk. Industri, etter næring (SN2007) og marked (2005=100) (avslutta serie) 1990K1 - 2017K4

Robert Skotvold, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 44
09.02.2018 08:00
Ordretilgang, ujustert:
verdiindeks
Ordretilgang, endring fra samme kvartal året før, ujusert serie:
prosent
Ordretilgang, glattet sesongjustert:
verdiindeks
Ordretilgang, endring fra foregående kvartal, ujustert serie:
prosent
Ordrereserve, ujustert:
verdiindeks
Ordrereserve, endring fra samme kvartal året før, ujustert serie:
prosent
Ordrereserve, glattet sesongjustert:
verdiindeks
Ordrereserve, endring fra foregående kvartal, ujustert serie:
prosent
Ordretilgang, ujustert:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang, endring fra samme kvartal året før, ujusert serie:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang, glattet sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang, endring fra foregående kvartal, ujustert serie:
Slutten av kvartalet
Ordrereserve, ujustert:
Slutten av kvartalet
Ordrereserve, endring fra samme kvartal året før, ujustert serie:
Slutten av kvartalet
Ordrereserve, glattet sesongjustert:
Slutten av kvartalet
Ordrereserve, endring fra foregående kvartal, ujustert serie:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990K1 , 1990K2 , 1990K3 ,

Valgt 1 av totalt 112

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000