Pengemengde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08185: Motposter til pengemengden (M2) (mill. kr) (avslutta serie) 1995M12 - 2015M03

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 97649475
Mons Even Oppedal, Statistisk sentralbyrå
+47 98681824
31.08.2015 10:00
Beholdningstall:
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder:
mill. kr
Beholdningsendringer siste tolv måneder:
mill. kr
Beholdningstall:
Slutten av måneden
Transaksjoner siste tolv måneder:
Slutten av måneden
Beholdningsendringer siste tolv måneder:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M12 , 1996M01 , 1996M02 ,

Valgt 1 av totalt 232

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Nettofordringer overfor utlandet , Nettofordringer overfor statsforvaltningen og statlige låneinstitutter , Bruttofordringer overfor pengeholdende sektor (M2) ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder. Dette medfører brudd i statistikken fra og med mars 2012. Statistisk sentralbyrå gjennomfører en planlagt omlegging av pengdemengdestatistikken. Dette medfører et opphold i månedlige publiseringer frem til 30. september 2015. Enkelte hovedtall tilknyttet rapportering til det internasjonale pengefondet (IMFs The Special Data Dissemination Standard, SDDS) vil oppdateres i perioden. Disse dataene er ikke sammenlignbare med tidligere perioder. Alle andre data for periodene april til og med august 2015 vil frigjøres samlet i den første publiseringen etter omleggingen. Endringen innebærer blant annet et skifte i fokus fra pengemengdeaggregatet M2 til M3. For mer informasjon, se Pengemengdestatistikken.