Konsumprisindeksen

Til toppen

08184: Konsumprisindeks, historisk serie (2015=100) 1865 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1865 , 1866 , 1867 ,

Valgt 1 av totalt 156

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 11452 for publiserte indekser t.o.m. 2016 med 1998=100.