Konsumprisindeksen

Til toppen
08184: Konsumprisindeks, historisk serie (2015=100) 1865 - 2019
Sist endret
10.01.2020
Kontakt
Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5200
konsumprisindeksen@ssb.no

Gunnar Larsson, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 679
gon@ssb.no

Kjersti Nyborg Hov, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 363
hkj@ssb.no

Måleenhet
Konsumprisindeks:
indeks
Referansetid
Konsumprisindeks:
Gjennomsnitt for året
Basisperiode
Konsumprisindeks:
2015
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 155 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. Se den avsluttede tidsserien 11452 for publiserte indekser t.o.m. 2016 med 1998=100.

Brukerveiledning for statistikkbanken