Konsumprisindeksen

Til toppen

08183: Konsumprisindeks, historisk serie (2015=100) 1920M03 - 2021M08

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1920M03 , 1920M04 , 1920M05 ,

Valgt 1 av totalt 1 218

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2017 er referanseår 2015=100. For tidligere publiserte indekser med 1998=100, se avsluttede serier. Enkelte prisindekser for tjenester som inngår i KPI er basert på estimerte verdier fra og med april 2020. Se mer detaljert informasjon i tabell 03013.