Pengemengde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08180: Pengemengden (M2), sesongjustert (avslutta serie) 1995M12 - 2015M03

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 97649475
Mons Even Oppedal, Statistisk sentralbyrå
+47 98681824
31.08.2015 10:00
Sesongjusterte beholdningstall (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, månedsvekst:
prosent
Transaksjoner, tremåneders glidende gjennomsnitt:
prosent
Beholdningsendringer, månedsvekst:
prosent
Beholdningsendringer, tremåneders glidende gjennomsnitt:
prosent
Sesongjusterte beholdningstall (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, månedsvekst:
Slutten av måneden
Transaksjoner, tremåneders glidende gjennomsnitt:
Slutten av måneden
Beholdningsendringer, månedsvekst:
Slutten av måneden
Beholdningsendringer, tremåneders glidende gjennomsnitt:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M12 , 1996M01 , 1996M02 ,

Valgt 1 av totalt 232

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder. Dette medfører brudd i statistikken fra og med mars 2012. Statistisk sentralbyrå gjennomfører en planlagt omlegging av pengdemengdestatistikken. Dette medfører et opphold i månedlige publiseringer frem til 30. september 2015. Enkelte hovedtall tilknyttet rapportering til det internasjonale pengefondet (IMFs The Special Data Dissemination Standard, SDDS) vil oppdateres i perioden. Disse dataene er ikke sammenlignbare med tidligere perioder. Alle andre data for periodene april til og med august 2015 vil frigjøres samlet i den første publiseringen etter omleggingen. Endringen innebærer blant annet et skifte i fokus fra pengemengdeaggregatet M2 til M3. For mer informasjon, se Pengemengdestatistikken.