Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

08140: Agenturhandel. Provisjonsinntekter, etter næringsgruppe (SN2007) og produktgruppe. Foretak 2008 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

produktgruppe

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2015
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Provisjonsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Provisjonsinntekter (prosent):
prosent
Referansetid
Provisjonsinntekter (mill. kr):
31.12.
Provisjonsinntekter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Merverdiavgift er ikke inkludert. For varegruppene innen 46.1 agenturhandel er det provisjonsinntekter for formidling av salg for andre foretak som vises.
Standard for varegrupper (CPA),

Brukerveiledning for statistikkbanken