Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08140: Agenturhandel. Provisjonsinntekter, etter næringsgruppe (SN2007) og produktgruppe. Foretak (avslutta serie) 2008 - 2013

Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
02.07.2015 10:00
Provisjonsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Provisjonsinntekter (prosent):
prosent
Provisjonsinntekter (mill. kr):
31.12.
Provisjonsinntekter (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 46.1 Agenturhandel , 46.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer , 46.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert. For varegruppene innen 46.1 agenturhandel er det provisjonsinntekter for formidling av salg for andre foretak som vises.