Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

Til toppen

08140: Agenturhandel. Provisjonsinntekter, etter næringsgruppe (SN2007) og produktgruppe. Foretak 2008 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 46.1 Agenturhandel , 46.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer , 46.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert. For varegruppene innen 46.1 agenturhandel er det provisjonsinntekter for formidling av salg for andre foretak som vises.