Kontante overføringer til barnefamilier (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08136: Kontante overføringer til barnefamilier per barn 0-17 år. 2015-kroner (F) (avslutta serie) 2004 - 2015

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
15.06.2016 13:00
Kontante overføringer:
kr
Kontante overføringer:
31.12.
Kontante overføringer:
Faste priser
Kontante overføringer:
2013
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 27

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontante overføringer innebærer foreldrepenger ved fødsel, engangsstønad ved fødsel og adopsjon, barnetrygd, kontantstøtte, overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad. Feriepenger av foreldrepenger og foreldrepenger ved adopsjon er ikke med. Kommunal kontantstøtte er ikke inkludert. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.