Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

08133: Engroshandel. Omsetning, etter produktgruppe. Foretak (avslutta serie) 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

produktgruppe

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.06.2014
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (prosent):
prosent
Referansetid
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Omsetning (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Standard for varegrupper (CPA),
Merverdiavgift er ikke inkludert.
produktgruppe
46.3i Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler, som som ikke kan fordeles på varegrupper
Inneholder tall som ikke kan fordeles på varegrupper på grunn av konfidensialitetshensyn eller utilstrekkelig informasjon
46.4i Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk, som ikke kan fordeles på varegrupper
Inneholder tall som ikke kan fordeles på varegrupper på grunn av konfidensialitetshensyn eller utilstrekkelig informasjon
46.i Engroshandel som ikke kan fordeles på varegrupper
Inneholder tall som ikke kan fordeles på varegrupper på grunn av konfidensialitetshensyn eller utilstrekkelig informasjon

Brukerveiledning for statistikkbanken