Omsetning i varehandel, etter produktgruppe

Til toppen

08132: Engroshandel. Omsetning, etter næringsgruppe (SN2007) og produktgruppe. Foretak 2008 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 46.2-46.9 Total engroshandel, unntatt med motorvogner , 46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr , 46.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler ,

Valgt 0 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner , 46.1 Agenturhandel , 46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Merverdiavgift er ikke inkludert.