Landbrukseiendommer

08087: Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunestørrelse 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

kommunestørrelse

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Personer i Norge:
personer
Personer bosatt på landbrukseiendom:
personer
Landbrukseiendommer i alt (landbrukseiendommer):
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning (eiendommer):
eiendommer
Ubebodde landbrukseiendommer med bolighus (eiendommer):
eiendommer
Øvrige eiendommer (eiendommer):
eiendommer
Referansetid
Personer i Norge:
01.01
Personer bosatt på landbrukseiendom:
01.01
Landbrukseiendommer i alt (landbrukseiendommer):
01.01
Landbrukseiendommer med boligbygning (eiendommer):
01.01
Ubebodde landbrukseiendommer med bolighus (eiendommer):
01.01
Øvrige eiendommer (eiendommer):
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Folketall i kommunene per 1. januar gjeldende år

Brukerveiledning for statistikkbanken