Landbrukseiendommer

Til toppen
08087: Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunestørrelse 2008 - 2019
Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Personer i Norge:
personer
Personer bosatt på landbrukseiendom:
personer
Landbrukseiendommer i alt (landbrukseiendommer):
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning (eiendommer):
eiendommer
Ubebodde landbrukseiendommer med bolighus (eiendommer):
eiendommer
Øvrige eiendommer (eiendommer):
eiendommer
Referansetid
Personer i Norge:
01.01
Personer bosatt på landbrukseiendom:
01.01
Landbrukseiendommer i alt (landbrukseiendommer):
01.01
Landbrukseiendommer med boligbygning (eiendommer):
01.01
Ubebodde landbrukseiendommer med bolighus (eiendommer):
01.01
Øvrige eiendommer (eiendommer):
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kommunestørrelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

kommunestørrelse

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Folketall i kommunene per 1. januar gjeldende år

Brukerveiledning for statistikkbanken