Landbrukseiendommer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08087: Landbrukseiendommer, innbyggere og bosatte, etter kommunestørrelse 2008 - 2022

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
28.08.2023 08:00
Personer i Norge:
personer
Personer bosatt på landbrukseiendom:
personer
Landbrukseiendommer i alt (landbrukseiendommer):
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning (eiendommer):
eiendommer
Ubebodde landbrukseiendommer med bolighus (eiendommer):
eiendommer
Øvrige eiendommer (eiendommer):
eiendommer
Personer i Norge:
01.01
Personer bosatt på landbrukseiendom:
01.01
Landbrukseiendommer i alt (landbrukseiendommer):
01.01
Landbrukseiendommer med boligbygning (eiendommer):
01.01
Ubebodde landbrukseiendommer med bolighus (eiendommer):
01.01
Øvrige eiendommer (eiendommer):
01.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Folketall i kommunene per 1. januar gjeldende år