Sysselsatte på korttidsopphold

08071: Nye selvstendig næringsdrivende ikke registrert bosatt, etter næring (SN2007). Årstall (avslutta serie) 2008 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2014
Kontakt
Christoffer Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 44
chb@ssb.no

Måleenhet
Nye selvstendig næringsdrivende:
personer
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Selvstendig næringsdrivende og sjøfolk utenfor EØS-landene er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken