08054: Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsekvivalenter, etter kjønn, sektor og desiler (avslutta serie) 2008 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

desil

Totalt 11 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.03.2016
Kontakt
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Månedslønn (kr):
kr
Månedslønn (prosent):
prosent
Referansetid
Månedslønn (kr):
01.10
Månedslønn (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken