Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08037: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

statistikkvariabel: Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr) , år: 2015

Tallene for 2015 er endret grunnet en feil i produksjonen (12. juni 2017).

statistikkvariabel: Transportmidler (mill. kr) , år: 2015

Tallene for 2015 er endret grunnet en feil i produksjonen (12. juni 2017).

Brukerveiledning for statistikkbanken