Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08036: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg. Investeringsbegrepet ble endret i 2001 (Se 'Om statistikken').

Anskaffelser av varige driftsmidler (mill. kr)

Inkl. påkostninger.

Salg av varige driftsmidler (mill. kr)

Salg av fysiske driftsmidler.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

statistikkvariabel: Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr) , år: 2015

Tallene for 2015 er endret grunnet en feil i produksjonen (12. juni 2017).