Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08024: Transport og lagring. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder ikke 49.500 Rørtransport og 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr)

Tallene er endret grunnet en feil i produksjonen (12. juni 2017).

Transportmidler (mill. kr)

Tallene er endret grunnet en feil i produksjonen (12. juni 2017).

Brukerveiledning for statistikkbanken