Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08019: Transport og lagring. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingssgruppe. Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder ikke 49.500 Rørtransport og 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Tallene er endret grunnet en feil i produksjonen (12. juni 2017).