Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07991: Tilknytning til arbeidsplassen og ulike arbeidsforhold, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) 2009 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Er midlertidig ansatt, andel av ansatte , Er uten skriftlig ansettelseskontrakt, andel av ansatte , Gjennomsnittlig tilsetningstid, for ansatte ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Brudd i tidsserien. Før 1996 inkluderer fast lønn bonus. F.o.m 1996 angis andel som har kun fastlønn.

år

2009

Tallet for andel med fast lønn i 2009 ble rettet 29.06.2020.

2016

Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.