Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

07989: Ergonomiske arbeidsmiljøforhold, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) 2009 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type problem

Totalt 17 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 18 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Mari Lande With, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 393
mlw@ssb.no

Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte personer (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

type problem
Arbeider ved dataskjerm
Indikatoren 'Arbeider ved dataskjerm' er rettet 16. mars 2016
år
2016
Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken