Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07986: Hovedtall for foretak i vann, avløp og renovasjon, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (markedspriser) (mill.kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering (anskaffelser fratrukket salg) (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (markedspriser) (mill.kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering (anskaffelser fratrukket salg) (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken