Næringenes økonomiske utvikling

07985: Hovedtall for bedrifter i vann, avløp og renovasjon, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2007 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (markedspriser) (mill.kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering (anskaffelser fratrukket salg) (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (markedspriser) (mill.kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering (anskaffelser fratrukket salg) (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken