Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

07965: Finansiering av egenutført FoU i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) (mill. kr) 2007 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Finansiering i alt , A. Egen finansiering , B. Ekstern privat norsk finansiering ,

Valgt 1 av totalt 12

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter


Tall for 2007 og 2008 er korrigert 29.07.2011:
- 2007: næringene C25, C26.3, M74.9 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet
- 2008: næringene C25, C26.3 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet

Brukerveiledning for statistikkbanken