Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07964: FoU-personale og FoU-årsverk i næringslivet, etter utdanningsnivå, kjønn og detaljert næring (SN2007) 2007 - 2022

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
16.02.2024 08:00
Antall virksomheter totalt:
enheter
Antall virksomheter med FoU (egenutført eller innkjøpt FoU):
enheter
FoU-personale i alt:
personer
Kvinnelig FoU-personale:
personer
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
personer
FoU-personale med doktorgrad:
personer
FoU-årsverk i alt:
årsverk
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
årsverk
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
årsverk
Antall virksomheter totalt:
01.01-31.12
Antall virksomheter med FoU (egenutført eller innkjøpt FoU):
01.01-31.12
FoU-personale i alt:
01.01-31.12
Kvinnelig FoU-personale:
01.01-31.12
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-personale med doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-årsverk i alt:
01.01-31.12
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
01.01-31.12
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
01.01-31.12
Antall virksomheter totalt:
Løpende priser
FoU-personale i alt:
Løpende priser
Kvinnelig FoU-personale:
Løpende priser
FoU-personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
Løpende priser
FoU-personale med doktorgrad:
Løpende priser
FoU-årsverk i alt:
Løpende priser
FoU-årsverk utført av personale med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad:
Løpende priser
FoU-årsverk utført av personale med doktorgrad:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall virksomheter totalt , Antall virksomheter med FoU (egenutført eller innkjøpt FoU) , FoU-personale i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-N Alle næringer , A03 Fiske, fangst og akvakultur , B05-B09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Tabellen dekker foretak med minst 10 sysselsatte. Virksomhetsfordelte tall.
FoU-personale omfatter foretakenes egne ansatte som utfører FoU. Innleid FoU-personale er ikke inkludert.