Forskning og utvikling i næringslivet

07963: Kostnader til egenutført FoU-aktivitet i næringslivet, etter detaljert næring (SN2007) (mill. kr) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 47 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
FoU-kostnader i alt:
mill. kr
FoU-driftskostnader i alt:
mill. kr
Lønnskostnader:
mill. kr
Kostnader til innleid personale:
mill. kr
Andre driftskostnader:
mill. kr
FoU-investeringskostnader:
mill. kr
Referansetid
FoU-kostnader i alt:
01.01-31.12
FoU-driftskostnader i alt:
01.01-31.12
Lønnskostnader:
01.01-31.12
Kostnader til innleid personale:
01.01-31.12
Andre driftskostnader:
01.01-31.12
FoU-investeringskostnader:
01.01-31.12
Pristype
FoU-kostnader i alt:
Løpende priser
FoU-driftskostnader i alt:
Løpende priser
Lønnskostnader:
Løpende priser
Kostnader til innleid personale:
Løpende priser
Andre driftskostnader:
Løpende priser
FoU-investeringskostnader:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Tall for 2007 og 2008 er korrigert 29.07.2011:
- 2007: næringene C25, C26.3, M74.9 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet
- 2008: næringene C25, C26.3 og alle berørte aggregater, inkl. totaltallet

Brukerveiledning for statistikkbanken