Helse- og sosialpersonell

Til toppen
07945: Videreutdanning for helse- og sosialpersonell, etter alder og kjønn. 4. kvartal 2008 - 2019
Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Måleenhet
Videreutdanninger i alt:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
utdanninger
Referansetid
Videreutdanninger i alt:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
videreutdanning
Må velges *
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

videreutdanning
Må velges *

Totalt 24 Valgte 0

alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter


Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.
Tall for 2018 ble rettet 23.8.2019.
Psykologer omfatter fra og med 2011 kun kliniske psykologer. Øvrige personer med annen utdanning i psykologfag er overført til gruppen 'Øvrig helseutdanning på universitetsnivå'.

Brukerveiledning for statistikkbanken