Helse- og sosialpersonell

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07945: Videreutdanning for helse- og sosialpersonell, etter alder og kjønn. 4. kvartal 2008 - 2023

Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 91 52 62 51
Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
Sophie Brennvall Sæternes, Statistisk sentralbyrå
+47 98 67 14 26
06.03.2024 08:00
Videreutdanninger i alt:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
utdanninger
Videreutdanninger i alt:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anestesi, intensiv, operasjon , Anestesi , Intensiv ,

Valgt 0 av totalt 24

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.
Psykologer omfatter fra og med 2011 kun kliniske psykologer. Øvrige personer med annen utdanning i psykologfag er overført til gruppen 'Øvrig helseutdanning på universitetsnivå'.