Helse- og sosialpersonell

07945: Videreutdanning for helse- og sosialpersonell, etter alder og kjønn. 4. kvartal 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

videreutdanning Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.06.2020
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Måleenhet
Videreutdanninger i alt:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
utdanninger
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
utdanninger
Referansetid
Videreutdanninger i alt:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i pleie og omsorg:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i andre helsenæringer:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i andre sosialnæringer:
4. kvartal
Videreutdanninger, sysselsatte i øvrige næringer:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter


Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.
Tall for 2018 ble rettet 23.8.2019.
Psykologer omfatter fra og med 2011 kun kliniske psykologer. Øvrige personer med annen utdanning i psykologfag er overført til gruppen 'Øvrig helseutdanning på universitetsnivå'.

Brukerveiledning for statistikkbanken