Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

07925: Varehandel. Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsgruppe (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er korrigert 21. september 2010 (gjelder 2008).

Brukerveiledning for statistikkbanken