Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07924: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe for solgte handelsvarer (SN2007). Foretak (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
25.06.2019
Kontakt
Jennifer Emilie Sørli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 462
jem@ssb.no

Joel Parr, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 318
jpa@ssb.no

Stian Elisenberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 465
seg@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Salgsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Varekostnad (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste i prosent av salgsinntekt (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Salgsinntekter (mill. kr):
31.12.
Varekostnad (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste i prosent av salgsinntekt (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er korrigert 22. september 2010.

Brukerveiledning for statistikkbanken