Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07910: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter kjønn og alder (prosent) 2009 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ikke tid til å utføre arbeidet skikkelig , Nødvendig å arbeide i et høyt tempo, ofte eller alltid , Har for mye å gjøre, ofte eller alltid ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type problem

Blir oppringt/kontaktet av noen fra jobb utenom arbeidstid med henv. knyttet til arbeidet, daglig

Spørsmålet variabelen er basert på er endret i 2013. Tidligere ble det spurt om personen opplever å bli oppringt eller kontaktet, mens det fra 2013 blir spurt om personen blir kontaktet per telefon. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.

Holder seg oppdatert på arbeidsrelatert elektronisk informasjon utenom arbeidstid, daglig

Blogger, sosiale medier, vaktlister og lignende.

år

2016

Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.