Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

07910: Jobbkrav, kontroll, rollekonflikt og forventning i jobben, etter kjønn og alder (prosent) 2009 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type problem Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Kristin Egge-Hoveid, Statistisk sentralbyrå
+47 93 42 62 80
keg@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte personer (prosent):
prosent
Referansetid
Sysselsatte personer (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

type problem
Blir oppringt/kontaktet av noen fra jobb utenom arbeidstid med henv. knyttet til arbeidet, daglig
Spørsmålet variabelen er basert på er endret i 2013. Tidligere ble det spurt om personen opplever å bli oppringt eller kontaktet, mens det fra 2013 blir spurt om personen blir kontaktet per telefon. Se skjema i dokumentasjonsrapporter.
Holder seg oppdatert på arbeidsrelatert elektronisk informasjon utenom arbeidstid, daglig
Blogger, sosiale medier, vaktlister og lignende.
år
2016
Tallene for 2016-årgangen ble revidert 29.06.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken