Lønn

Til toppen

07881: Beregnet årslønn for heltidsansatte i kraftforsyning (avslutta serie) 2009

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Standard for næringsgruppering SN2007